Projekt: ELF
Typ pojazdu: pociąg regionalny
Klient Grupy IM: PESA
Miejsce dostawy: Bydgoszcz (Polska)
Klient końcowy: polscy regionalni przewoźnicy kolejowi

Dostarczane systemy i komponenty:
Stalowe:
moduły ramy podwozia