Systemy zarządzania jakością
EN ISO 9001:2015

Systemy zarządzania środowiskowego
EN ISO 14001:2015

Zastosowania kolejowe. System zarządzania jakością ISO/TS 22163 (IRIS)

Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych EN ISO 3834-2

Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych EN 15085-2

Kolejnictwo - Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych EN 15085-2

Klejenie pojazdów szynowych i ich części
DIN 6701-2