Projekt: CrossRail
Typ pojazdu: pociąg podmiejski
Klient Grupy IM: Bombardier
Miejsce dostawy: Derby (Anglia)
Klient końcowy: London Underground

Dostarczane systemy i komponenty:
belki skrętu, podłużnice kabinowe, podłużnice skrajne