Projekt: SSL (Sub-Surface Line)
Typ pojazdu: metro
Klient Grupy IM: Bombardier
Miejsce dostawy: Derby (Anglia)
Klient końcowy: London Underground

Dostarczane systemy i komponenty:
Stalowe:
belki skrętu, podłużnice kabinowe, podłużnice skrajne, ramy kabin