Projekt: Coradia Continental
Typ pojazdu: pociąg podmiejsko-regionalny
Klient Grupy IM: Alstom
Miejsce dostawy: Salzgitter (Niemcy)
Klient końcowy: niemieccy przewoźnicy kolejowi

Dostarczane systemy i komponenty:
Kompozytowe:
pulpit maszynisty