IM group

Group CEO

Adam Kurowski

office@kompozyty.pl

KOMPOZYTY Sp. z o.o.

Adam Kurowski, CEO

office@kompozyty.pl

Instytut Mechaniki Sp. z o.o.

Zbigniew Jaskuła, CEO

zbigniew.jaskula @im.pl

ZN Jelcz Sp. z o.o.

Marcin Ptak, CEO

marcin.ptak@znjelcz.pl